Zakelijk verzekeren - Ziekteverzuim en WIA

Ziekteverzuimverzekeringen en aanvullende WIA-verzekeringen

Als werkgever zorgt u goed voor uw personeel. Bij ziekte van uw personeel heeft u de verantwoordelijkheid tot loondoorbetaling van twee jaar. Daarnaast dient u actief mee te werken aan eventuele re-integratie. Doet u dit, niet loopt u het risico het loon nog een jaar te moeten doorbetalen. Langdurig ziekteverzuim is dus een probleem dat veel kanten heeft met grote financiële consequenties. Met een goede
ziekteverzuimverzekering en WIA-verzekering is uw bedrijf gedekt tegen de onaangename financiële consequenties van langdurig zieke medewerkers.

De risico’s van kort en langdurend verzuim zijn goed te verzekeren, zeker in combinatie met een preventiebeleid, een goede begeleiding van zieke medewerkers en met arbeidsomstandigheden die de risico’s van verzuim tot een minimum beperken. Maar als werkgever heeft u een beperkte invloed op de persoonlijke levensstijl van de medewerkers en de risico’s die sporten met zich meebrengen. Reden te meer dus om een verzekeringspakket af te sluiten dat is afgestemd op uw onderneming, uw sociaal beleid en op de verzuimsituatie.

De verzekeringen voor ziekteverzuim die wij aanbieden zijn in ieder geval de gangbare verzekeringen waarbij de verzekeraar ervoor zorgt dat het loon kan worden doorbetaald bij verzuim. Met u als ondernemer worden per werknemer en ziektegeval afspraken gemaakt over de termijn van het eigen risico. Daarnaast kan de verzekering geheel op uw bedrijfssituatie worden afgestemd als we het verzuim in uw onderneming eerst goed onder de loep hebben kunnen nemen, bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek.

Zakelijk verzekeren - Ziekteverzuim en WIA

WIA-verzekeringen

Als ondernemer heeft u ook te maken met de ingewikkelde Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Die legt u de verplichting op om gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers met aangepast werk weer op te nemen in het arbeidsproces. Als na twee jaar blijkt dat de medewerker, ondanks alle inspanningen, zijn werk niet kan hervatten dan valt hij onder de WIA. Zijn inkomen gaat er dan behoorlijk op achteruit en kan zelfs op bijstandsniveau uitkomen. Een verzekering biedt een aantal mogelijkheden om dit risico te beperken. Die mogelijkheden zijn een eenjarige of meerjarige compensatieverzekering, een basis WGA-verzekering, een WGA-aanvullingsverzekering of een -excedentverzekering.

Advies op maat over uw verzuimbeleid

Langdurig ziekteverzuim en een volledige of beperkte re-integratie van medewerkers is een ingewikkeld onderwerp met problemen die van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen. In een persoonlijk gesprek kunnen we een analyse maken van het verzuimbeleid en de verzuimsituatie bij uw onderneming. Gevolg door een advies over de verschillende mogelijkheden van een verzuimverzekering. U hoeft alleen maar een afspraak te maken met een van onze specialisten.