Zakelijk vastgoed

Taxeren

Taxeren

Bedrijfsmatige taxaties

Vastgoedmarkten zijn continue in beweging. Meer dan ooit groeit de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige taxaties. Uitgevoerd door ervaren en gekwalificeerde professionals die in staat zijn op een transparante manier u een geobjectiveerd waarde oordeel te verstrekken met inachtneming van strikte normen op het gebied van ethiek en integriteit.

Als regionaal opererend kantoor zijn we als geen ander bekend met regionale en lokale (markt) ontwikkelingen. Vanzelfsprekend zijn we daarnaast uitstekend ingevoerd in de (inter)nationale ontwikkelingen binnen de diverse vastgoedmarkten.

Onze centrale afdeling taxaties in Zaandam wordt ondersteund door onze lokale experts in de diverse KRK vestigingen. Zowel op het gebied van commercieel vastgoed als woningen.

Wij werken voor een breed scala aan opdrachtgevers bestaande uit ondermeer banken, overheden, beleggingsinstellingen, ondernemers, woning corporaties en particulieren.

Tot onze dienstverlening taxaties behoren onder andere:

 • Het uitvoeren van marktwaarde / markthuurwaarde taxaties voor uiteenlopende doeleinden (financiering, aan/verkoopbeslissing, fusie / overnames, opstellen jaarstukken, fiscaal)
 • Grondwaarde bepaling ten behoeve van (her)ontwikkelingsvraagstukken, canon / erfpachtherziening
 • Portefeuille analyse voor beleggingsinstellingen en (semi)overheidsinstellingen
  • SWOT analyse
  • Risico inventarisatie
  • Performance optimalisatie

Onze taxateurs zijn lid NVM, geregistreerd bij Vastgoed cert en/of lid van de RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).


Taxaties Landelijke Vastgoedportefeuilles

Om onze opdrachtgevers nog beter van dienst te zijn op het gebied van taxaties is Dynamis Taxaties Nederland B.V. (DTN) opgericht voor het initiëren, coördineren en uitvoeren van landelijke taxaties. Door bundeling van de krachten van de Dynamis partners kan elke partner bovendien gebruik maken van de expertise en de netwerken van alle partners gezamenlijk. Kuijs Reinder Kakes is ook uw aanspreekpunt voor het taxeren van landelijke vastgoedportefeuilles met regionale kennis, landelijke dekking en uniforme werkwijze.

Want meer dan ooit is sprake van een toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige taxaties. Als eigenaar of financier houdt u zich, middels een frequente en gedegen waardebepaling, steeds meer bezig met risicobeheersing van uw vastgoed. Tegelijkertijd is, als gevolg van het dalende aantal transacties, minder referentiedata beschikbaar. Het gevolg is een groeiende vraag naar taxaties, in combinatie met een toenemende complexiteit van de waardebepaling. Dynamis Taxaties Nederland speelt in op deze veranderende markt.


Uniforme Werkwijze

Verspreid over de Dynamis partners werken de taxateurs van Dynamis Taxaties Nederland nauw samen en hebben afspraken gemaakt over een taxatiemethodiek en deze vertaald naar een uniform format. Dit taxatie format voldoet aan verschillende nationale en internationale richtlijnen. Afhankelijk van de opdracht en de opdrachtgever worden taxatierichtlijnen in acht genomen als:

 • Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD)
 • International Financial Report Standards (IFRS)
 • Vastgoedcert
 • Platform Taxateurs en Accountants (PTA)
 • ROZ-IPD Vastgoedindexrichtlijnen
 • Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV/TMI)
 • Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindexrichtlijnen
 • Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)
 • European Valuation Standards (EVS)

De uniforme wijze van taxeren door Dynamis Taxaties Nederland is tevens van belang voor eventuele andere adviseurs van de opdrachtgevers zoals accountants, advocaten, notarissen en andere belanghebbenden zoals belastinginspecteurs en banken.

Dynamis is in te schakelen voor een uitgebreide taxatierapportage ten behoeve van onder meer:

 • aan- en verkoopbeslissingen;
 • aan- en verhuurbesluiten;
 • fusiebesprekingen;
 • financiering onder hypothecair verband;
 • projectontwikkeling;
 • ROZ/IPD vastgoedindex;
 • jaarrekening;
 • Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex;
 • minnelijke waarderingen met de belastingdienst;
 • arbitrage zoals huurgeschillen;
 • grondwaardebepaling bijvoorbeeld ten behoeve van uitgifte in erfpacht;
 • contra-expertise;
 • WOZ-geschillen;
 • onteigeningszaken.
Informatie nodig?

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.