Taxeren bedrijfs onroerend goed in Noord-Holland

Bedrijfsmatige taxaties

Vastgoedmarkten zijn continue in beweging. Meer dan ooit groeit de behoefte aan kwalitatief hoogwaardig taxeren. Uitgevoerd door ervaren en gekwalificeerde taxatie professionals die in staat zijn op een transparante manier u een geobjectiveerd waarde oordeel te verstrekken met inachtneming van strikte normen op het gebied van ethiek en integriteit. Wij taxeren uw bedrijfs onroerend goed in geheel Noord-Holland.

Als regionaal opererend kantoor zijn we als geen ander bekend met regionale en lokale (markt) ontwikkelingen. Vanzelfsprekend zijn we daarnaast uitstekend ingevoerd in de (inter)nationale ontwikkelingen binnen de diverse vastgoedmarkten.

Onze centrale afdeling taxaties in Zaandam wordt ondersteund door onze lokale experts in de diverse KRK vestigingen. Wij doen vastgoed taxaties in Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar, Ijmuiden, Krommenie, Assendelft, Wormer, Heerhugowaard en wij taxeren bedrijfs onroerend goed in de rest van Noord-Holland. Zowel op het gebied van commercieel vastgoed als woningen.

Wij werken voor een breed scala aan opdrachtgevers bestaande uit ondermeer banken, overheden, beleggingsinstellingen, ondernemers, woning corporaties en particulieren.

Tot onze dienstverlening taxaties behoren onder andere:

 • Het uitvoeren van marktwaarde / markthuurwaarde taxaties voor uiteenlopende doeleinden (financiering, aan/verkoopbeslissing, fusie / overnames, opstellen jaarstukken, fiscaal)
 • Grondwaarde bepaling ten behoeve van (her)ontwikkelingsvraagstukken, canon / erfpachtherziening
 • Portefeuille analyse voor beleggingsinstellingen en (semi)overheidsinstellingen
  • SWOT analyse
  • Risico inventarisatie
  • Performance optimalisatie

Onze taxateurs zijn lid NVM, geregistreerd bij VastgoedCert en/of lid van de RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).


Taxaties Landelijke Vastgoedportefeuilles

Om onze opdrachtgevers nog beter van dienst te zijn op het gebied van taxaties is Dynamis Taxaties Nederland B.V. (DTN) opgericht voor het initiëren, coördineren en uitvoeren van landelijke taxaties. Door bundeling van de krachten van de Dynamis partners kan elke partner bovendien gebruik maken van de expertise en de netwerken van alle partners gezamenlijk. Kuijs Reinder Kakes is ook uw aanspreekpunt voor het taxeren van landelijke vastgoedportefeuilles met regionale kennis, landelijke dekking en uniforme werkwijze.

Want meer dan ooit is sprake van een toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige taxaties. Als eigenaar of financier houdt u zich, middels een frequente en gedegen waardebepaling, steeds meer bezig met risicobeheersing van uw vastgoed. Tegelijkertijd is, als gevolg van het dalende aantal transacties, minder referentiedata beschikbaar. Het gevolg is een groeiende vraag naar taxaties, in combinatie met een toenemende complexiteit van de waardebepaling. Dynamis Taxaties Nederland speelt in op deze veranderende markt.


Uniforme Werkwijze van taxeren

Verspreid over de Dynamis partners werken de taxateurs van Dynamis Taxaties Nederland nauw samen en hebben afspraken gemaakt over een taxatiemethodiek en deze vertaald naar een uniform format. Dit taxatie format voldoet aan verschillende nationale en internationale richtlijnen. Afhankelijk van de opdracht en de opdrachtgever worden taxatierichtlijnen in acht genomen als:

 • Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD)
 • International Financial Report Standards (IFRS)
 • VastgoedCert
 • Platform Taxateurs en Accountants (PTA)
 • ROZ-IPD Vastgoedindexrichtlijnen
 • Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV/TMI)
 • Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindexrichtlijnen
 • Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)
 • European Valuation Standards (EVS)

De uniforme wijze van taxeren door Dynamis Taxaties Nederland is tevens van belang voor eventuele andere adviseurs van de opdrachtgevers zoals accountants, advocaten, notarissen en andere belanghebbenden zoals belastinginspecteurs en banken.

Dynamis is in te schakelen voor een uitgebreide taxatierapportage ten behoeve van onder meer:

 • aan- en verkoopbeslissingen;
 • aan- en verhuurbesluiten;
 • fusiebesprekingen;
 • financiering onder hypothecair verband;
 • projectontwikkeling;
 • ROZ/IPD vastgoedindex;
 • jaarrekening;
 • Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex;
 • minnelijke waarderingen met de belastingdienst;
 • arbitrage zoals huurgeschillen;
 • grondwaardebepaling bijvoorbeeld ten behoeve van uitgifte in erfpacht;
 • contra-expertise;
 • WOZ-geschillen;
 • onteigeningszaken.

Dynamis Taxaties en duurzaamheid

Duurzaamheid is steeds belangrijker in de waardebepaling van (zakelijk) vastgoed. Onze taxateurs laten duurzaamheid daarom standaard meewegen als ze de waarde van een object vaststellen in het taxatierapport. En vrijwel uniek in de markt: wij vertalen duurzaamheid ook naar marktwaarde. Zo weet u wat u investeert en waarom u dat doet. Voor duurzaam taxeren van vastgoed hebben wij de juiste kennis in Noord-Holland en geheel Nederland.

Contact met onze taxateurs in Noord-Holland

Bent u op zoek naar een bedrijfstaxatie of een ander soort taxatie? Neem dan contact op met onze specialiseerde taxateurs via 075-612 64 20 of taxaties@krk.nl.

Informatie nodig?

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.