Zakelijk verzekeren - Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer heeft u een probleem als u arbeidsongeschikt raakt. U kunt niet terugvallen op de voorzieningen die voor werknemers in deze situatie voorzien in een uitkering (WIA). Maar u kunt dit risico wel verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, de AOV. Aangezien deze verzekering een complex product is wordt er altijd een afspraak ingepland om een goede inventarisatie te maken van de risico’s en mogelijkheden.

Zakelijk verzekeren - Arbeidsongeschiktheid

Wat keert een AOV uit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u zich van inkomen als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. U ontvangt dan een uitkering tot aan de eindleeftijd die mogelijk is afhankelijk van het beroep dat wordt uitgeoefend. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Let wel, er vindt pas een uitkering plaats boven een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%. Vanzelfsprekend begeleiden wij u bij het maken van de juiste keuze in uw situatie.

Zakelijk verzekeren - Arbeidsongeschiktheid

AOV voor zzp'ers en startende ondernemers

Als ondernemer kunt u verschillende mogelijkheden benutten om u te verzekeren van een vervangend inkomen bij arbeidsongeschiktheid. In de praktijk blijkt dat veel zzp’ers dit risico niet verzekeren, omdat zij de premie niet kunnen opbrengen of de verzekering te ingewikkeld vinden. Gezien de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel hebben veel verzekeringsmaatschappijen een AOV voor zzp’ers en startende ondernemers ontwikkeld. Meestal kan in overleg met u een dekking worden bepaald die past bij uw mogelijkheden. Bijvoorbeeld door een kleiner deel van uw inkomen te verzekeren, een langere periode van het eigen risico te kiezen of bepaalde risico’s uit te sluiten.

Bespreek uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekeren is maatwerk, en zeker ook voor arbeidsongeschiktheid. De financiële gevolgen kunnen groot zijn. In een persoonlijk gesprek kunnen we vaststellen wat het beste past bij uw situatie.

Maak een afspraak met een van onze gespecialiseerde adviseurs en u krijgt een aanbod op maat.