verzekeringen-wonen

Woonverzekeringen

In de meeste gevallen is uw huis uw duurste bezit. Het is daarom belangrijk dat u na onvoorziene omstandigheden weer kunt wonen en leven zoals u gewend was. Met een goed gekozen woonverzekering dekt u de financiële risico’s af van schade aan uw huis en alles wat daarin staat, als gevolg van calamiteiten zoals brand, storm- en wateroverlast, diefstal of een auto die de gevel ramt. Een goede woonverzekering bestaat uit een aantal andere verzekeringen zoals:

  • Inboedelverzekering: alle spullen die los in de woning staan

  • Opstalverzekering: voor het pand zelf

  • Glasverzekering

verzekeringen-wonen

Inboedelverzekering

Het kan geen kwaad om af en toe eens door uw huis te lopen en de waarde te taxeren van wat daar allemaal aan huisraad staat, ligt en hangt. En wat het kost als u de inboedel nieuw zou moeten kopen. Komt dat bedrag nog wel overeen met wat u ooit hebt verzekerd? Het grootste risico van een inboedelverzekering is onderverzekering. Een handig hulpmiddel om de waarde te bepalen, is de inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars. Een bijkomend voordeel is dat als u deze invult u vijf jaar bescherming heeft tegen onderverzekering.

Met een inboedelverzekering verzekert u uw huisraad tegen de risico’s van brand, rook, storm, inbraak, diefstal, wateroverlast. De verzekering dekt de kosten van reparatie en kan onder bepaalde voorwaarden ook de nieuwwaarde vergoeden. Catastrofes zoals oorlogen of verstromingen zijn uitgesloten van de dekking. Bijkomende kosten voor reparaties, vervangende huisvesting of het schoonmaken na brand of diefstal, kunnen aanvullend meeverzekerd worden. Dit geldt ook voor kostbaarheden zoals schilderijen, sieraden, verzamelingen en elektronica.

Net als bij elke andere verzekering is er ook bij een inboedelverzekering geen standaard antwoord op de vraag wat de kosten zijn. Het bepalen van de premie hangt onder meer af van wat u verzekert, waar u woont en wat u aan preventie doet om de risico’s van brand en inbraak te beperken.

verzekeringen-wonen

Opstalverzekering

Een opstalverzekering, de verzekering van een woonhuis, is onmisbaar als u een eigen huis hebt. Schade aan uw huis leidt onvermijdelijk tot waardevermindering. Daarom stellen de meeste financiële instellingen een opstalverzekering verplicht bij het verstrekken van een hypotheek.

Een opstalverzekering dekt de schade aan funderingen (dit moet meeverzekerd zijn), muren, plafonds en het dak door brand, inbraak, storm en water (behalve overstromingen) en zorgt ervoor dat u uw huis kunt herbouwen als het onherstelbare schade heeft opgelopen door brand of storm. Of bij schades in de oude situatie kunt herstellen. Wat de herbouwwaarde is, kunt u laten vaststellen door een makelaar of dat zelf doen aan de hand van de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars. Vult u deze herbouwwaardemeter in, dan heeft u als bijkomend voordeel dat u vijf jaar beschermd bent tegen onderverzekering.

De premie van een opstalverzekering is afhankelijk van wat u meeverzekerd. Wat onder de dekking valt, verschilt overigens per verzekeraar. Het verschil kan zitten in het meeverzekeren van vervangende woonruimte, bijgebouwen zoals een schuur of garage en schuttingen. Ook voor monumentale panden kunnen verzekeringsmaatschappijen een afwijkende premie in rekening brengen. Een beperkt zakelijk gebruik van uw huis maakt voor de premie niet uit.

verzekeringen-wonen

Glasverzekering

Een glasverzekering dekt de schade aan alle glas in huis als het maar ‘bedoeld is om licht door te laten’. Met anderen woorden de kosten van een gebroken spiegel of aquarium kunt u niet verhalen op uw glasverzekering. Wel gebroken ramen, deuren, douchecabines en glazen gevelplaten. Als u een huis huurt, kan het geen kwaad om in het contract op te zoeken wie de glasverzekering moet afsluiten; de verhuurder of de huurder. Vaak is het voordelig om de glasverzekering mee te laten lopen in de woonhuisverzekering.

Persoonlijk advies over uw woonverzekeringen

Hoe u uw woning afdoende kunt verzekeren tegen alle risico’s hangt van veel (persoonlijke) omstandigheden af. Wij maken u graag wegwijs naar wat voor u het beste is.

Neem voor een advies op maat contact op met onze verzekeringsadviseurs.