Verzekeringen Levensverzekeringen

Levensverzekeringen

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. Zo kunt u vermogen opbouwen, maar ookde financiële gevolgen van overlijden afdekken. Een levensverzekering is een goede manierom kapitaal voor later op te bouwen. Zeker nu de hoogte van de AOW-uitkering regelmatig ter discussie wordt gesteld en pensioenfondsen gedwongen zijn hun uitkeringen te verlagen, ishet verstandig om eens op een rij te zetten wat uw inkomen is als u met pensioen gaat of komt te overlijden.

Verzekeringen Levensverzekeringen

Premie betalen voor later

Het principe van een levensverzekering is heel eenvoudig. U betaalt premie en bouwt daarmeekapitaal op dat uitkeert op een moment dat u hebt gekozen. Die uitkering kan gekoppeld zijnaan uw overlijden zodat u uw nabestaanden goed verzorgd achterlaat. Laat u het op een bepaalde leeftijd uitkeren, dan is het een aanvulling op uw AOW- en pensioenuitkering of hetkunnen betalen van de studie van de kinderen.

Hoe hoog de premie van een levensverzekering is, hangt natuurlijk af van het kapitaal dat u wilt opbouwen en de tijd u daarvoor hebt alsmede uw gezondheid en leeftijd.

Verzekeringen Levensverzekeringen

Levensverzekering bij de hypotheek

Veel mensen sluiten tegelijk met de hypotheek een levensverzekering(overlijdensrisicoverzekering) af zodat de nabestaanden ook na uw overlijden de premie nogkunnen blijven betalen of de hypotheek kunnen aflossen.

Levensverzekeringen kunnen ook bancair afgesloten worden.

Verzekeringen Levensverzekeringen

Meest gekozen vormen

U hebt de keuze uit veel soorten levensverzekeringen. Welke voor u de beste keuze is? Dat hangt af van uw wensen, het bedrag dat u aan een levensverzekering wilt besteden en de termijn.

  • Overlijdensrisicoverzekering: keert uit als u overlijdt binnen de looptijd van de verzekering.

  • Kapitaalverzekering: keert op één moment uit. Deze vorm wordt vaak toegepast om een hypotheek af te lossen of een studie van kinderen te bekostigen.

  • Beleggingsverzekering: de hoogte van het kapitaal is gekoppeld aan de resultaten van een belegging.

  • Lijfrenteverzekering: periodieke uitkering van een bedrag, bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen.

  • Uitvaartverzekeringen: in natura of in geld, voor het bekostigen van de uitvaart.

Persoonlijk advies over uw levensverzekering

Bij het sluiten van een levensverzekering komt veel kijken. Het is tenslotte niet eenvoudig om nu al te bedenken wat u financieel later nodig hebt. Hoeveel geld u nu kunt missen om de premie te betalen? Of welke vorm levensverzekering past het best bij uw situatie?

Maak nu vrijblijvend een afspraak, dan helpen de adviseurs van Kuijs Reinder Kakes u graag om een goed zicht te krijgen op de levensverzekering die het beste bij u past.