Verzekeringen Aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Aansprakelijkheid

Een fiets die omvalt tegen de auto van de buurman, de hond die in z’n enthousiasme een kostbare vaas bij oma omver stoot of uw kind die per ongeluk een bal door een ruit op school schiet. Het zijn kleine ongelukjes die zomaar tot grote kostenposten kunnen leiden. Maar met een goede aansprakelijkheidsverzekering hoeft u zich daarover geen zorgen te maken.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verzekert schade die wordt toegebracht aan een ander, of aan de spullen van een ander. Wie van uw huishouding dat ook doet, of waar het ook gebeurt. Met onze aansprakelijkheidsverzekering zijn u, uw gezinsleden en zelfs eventuele huisdieren wereldwijd verzekerd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wel verstandig. Want dat schoolruit is misschien nog wel te betalen, maar wat als daarachter het computerlokaal lag? Of als het letsel aan een ander betreft? Juist voor die onverwacht hoge kosten kunt u terugvallen op de aansprakelijkheidsverzekering. Die dekt in de meeste gevallen de aansprakelijkheid van de schade die u of iemand uit uw huishouding per ongeluk heeft toegebracht.

De dekking van een aansprakelijkheidsverzekering gaat verder dan alleen de thuiswonende gezinsleden. Zo vallen ook de kinderen die voor hun studie ergens anders wonen onder de verzekering, ook als ze al ouder zijn dan 18 jaar. Eventuele schade door uw huisdieren of
schade of letsel aangebracht door mensen die tijdelijk bij u in huis zijn, kan net zo goed meeverzekerd worden.

Schade of letsel die ontstaan als gevolg van of tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden vallen meestal onder beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid. Wilt u daar meer over weten of een persoonlijk advies? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Het is goed om stil te staan bij deze vorm van verzekeren bij bijvoorbeeld een verhuizing, gezinsuitbreiding of kinderen die uit huis gaan. Twiijfelt u op een ander moment over het afsluiten van een verzekering of het aanpassen van uw huidige? Dan kunt u ons dat altijd even vragen.

Verzekeringen Aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering

Het dagelijkse leven zit vol incidenten die zo maar kunnen uitgroeien tot conflicten die eindigen bij de kantonrechter of rechter. Een leverancier die zijn verplichtingen niet nakomt, kinderen die tijdens een schoolreisje een ongeval krijgen in een pretpark of buren die hun huis verbouwen waardoor u moet inleveren aan woongenot. Haalt u uw recht niet omdat u denkt dat de kosten van een advocaat niet in verhouding staan tot de baten of voor u niet betaalbaarr zijn? Dan houdt u daar een nare smaak aan over. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan kunt u een juridische gevecht wel aangaan. Deze verzekering dekt niet alleen de kosten van een advocaat, maar ook die van externe deskundigen en een gerechtelijke procedure.

Met een rechtsbijstandverzekering heeft u in ieder geval de zekerheid dat als er een conflict is, u dit kunt aangaan met goede juridische hulp. Het is geen verzekering die geld uitkeert als schadevergoeding maar een uitkering biedt in natura: de bijstand van een (gespecialiseerde)jurist. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u erger voorkomen, want u kunt al juridisch advies inroepen als het conflict nog in de fase van een meningsverschil zit.

U kunt uw rechtsbijstandverzekering uitbreiden en zo een dekking op maat samenstellen. U bepaalt dan wat u wel en niet wilt verzekeren. Zo is er een gezinsrechtsbijstandverzekering en kunt u kiezen om bijvoorbeeld zaken gerelateerd aan inkomen, verkeer of medische situaties ook te verzekeren.

Juridische hulp bij een echtscheiding valt meestal niet onder de dekking. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden wel de dienstverlening van mediators.

De dekking van een rechtsbijstandverzekering gaat vaak pas na een aantal maanden in. Eventuele juridische problemen die al spelen op het moment van het sluiten van de verzekering, vallen dus niet meteen onder de dekking. Het is dus goed tijdig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Speelt er iets en meldt u het probleem, dan krijgt u zo snel mogelijk te horen of het onder de dekking valt en of de zaak een redelijke kans van slagen heeft.

Persoonlijk advies over uw aansprakelijkheid- of rechtsbijstandverzekering

In een vrijblijvend adviesgesprek stellen wij samen met u vast welke vorm van aansprakelijkheid en rechtsbijstand in uw situatie het beste van pas komt en welke verzekeringsmaatschappij het meest passende aanbod heeft.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.