Op weg naar energielabel A

Op weg naar energielabel A

Geschreven door Marc Wolthuis MRICS RT

Klimaatverandering: ook vastgoedeigenaren ontkomen er niet aan. De 8 miljoen gebouwen in ons land blijken namelijk een van de grootste verstoorders van het klimaat te zijn. Volgens een alarmerend rapport uit december 2015 van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zijn kantoorpanden, winkels en woningen de grootste milieuvervuilers, veroorzaakt door verlichting, verwarming, koeling en het gebruik van computers.

Volgens het ECN zijn gebouwen daardoor verantwoordelijk voor 36 procent van de landelijke CO2-uitstoot. De helft daarvan komt van kantoorgebouwen. Vastgoedbedrijven staan dus onder druk om kantoren te verduurzamen. Dit is steeds meer een eis van gebruikers, zoals in het vorige blog, U bent aan zet voor een gezond gebouw, stond beschreven, maar sinds eind 2016 ook een wettelijke verplichting.

Vanaf 2023 moeten alle kantoren verplicht zijn voorzien van energielabel C of beter. Naar schatting moeten bij meer dan de helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze verplichting te voldoen. Wel gelden er enkele uitzonderingen. Monumenten zijn vrijgesteld, net als panden die binnen twee jaar worden gesloopt. Ook vervalt de verplichting als minder dan de helft van een ruimte gebruikt wordt als kantoor, en de rest als woonhuis dient.

Dat betekent werk aan de winkel voor vastgoedeigenaren, die moeten investeren in energiebesparende maatregelen als ledverlichting, isolatie en goed functionerende installaties. Het brengt een investeringsopgave van ongeveer € 860 miljoen met zich mee, zo becijferde de overheid. Een gecertificeerde energieadviseur controleert het gebouw en bepaalt of er voldoende maatregelen zijn genomen. Als het pand niet aan de eisen voldoet, mag het niet meer als kantoor worden gebruikt of verhuurd. Hebben alle kantoren een C-label, dan leidt dat tot 25 procent minder energieverbruik in 2023.

Energielabel C is eigenlijk een tussenstap, want in 2030 moeten alle kantoorpanden zelfs een A-label hebben. De benodigde investeringen lopen hiermee op tot ruim 1,4 miljard. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn, een ambitie die de Europese landen zichzelf ten doel hebben gesteld. Vastgoedadviseurs raden daarom aan om direct al verdergaande maatregelen te nemen, zodat een pand meteen van het energielabel A is voorzien. Dit scheelt kosten en overlast op de lange termijn.

De verduurzaming van kantoren is goed voor het milieu, maar is ook economisch slim. De investeringen in energiebesparende maatregelen worden deels terugverdiend door een lagere energierekening, maar duurzaam vastgoed is ook waardebestendig en levert een hoger rendement op. Deze panden zijn beter verhuurbaar en verkoopbaar. De wereldwijde opbrengst van zogeheten ‘nul op de meter-gebouwen’ groeit van 570 miljoen euro naar meer dan 1300 miljard euro in 2035, zo is de verwachting. In dit soort gebouwen wordt het netto energieverbruik verlaagd tot nul door slim gebruik te maken van energieopwekkende voorzieningen, zoals zonnepanelen en warmteboilers.

De consequenties voor vastgoedeigenaren zijn dus groot. Zonder energielabel C kunnen ze het pand niet meer als kantoor verhuren. Maar bovenal missen ze het verwachte hogere rendement. Met het oog op de toekomst is het raadzaam nu alvast energiebesparende maatregelen te nemen. De cijfers spreken voor zich.

Bedrijfsmakelaar voor Amsterdam, contact via amsterdam@krk.nl of bel 020 44 000 44.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie