Kuijs Reinder Kakes zet in op duurzaam vastgoedbeheer

De afdeling Duurzaam Vastgoedbeheer verzorgt voor een groot aantal opdrachtgevers het administratieve, commerciële en technische beheer van bedrijfsonroerend goed en woningen. Joost Gieling is verantwoordelijk voor het technische beheer van deze vastgoedportefeuille. Joost studeerde af als bouwtechnisch bedrijfskundige en deed ervaring op bij verschillende projectontwikkelaars en bouwondernemingen.

Beleidsvisie op duurzaam vastgoedbeheer.

Duurzaamheid, iedereen heeft er inmiddels mee te maken, ook de zakelijke vastgoedmarkt. Sinds 2008 geldt voor utiliteitsgebouwen, groter dan 100m2, dat ze bij verhuur, verkoop en oplevering een energielabel moeten hebben. Dit betreft voornamelijk kantoorgebouwen. Vanaf 2023 moeten deze gebouwen voldoen aan de normen van energielabel C. De volgende stap is dat vanaf 2030 utiliteitsgebouwen voorzien moeten zijn van een A-label. Joost Gieling: ”Duurzaamheid is een containerbegrip en het is de kunst om de juiste vertaalslag naar zakelijk vastgoed te maken. Elk vastgoedobject is anders en veel factoren spelen een rol. Verduurzaming van vastgoed is geen exacte wetenschap en er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. In de dagelijkse praktijk betekent dat voor onze organisatie dat wij hier beleid op moeten maken. Zeker als het gaat om het taxeren en beheren van zakelijk vastgoed. Daarom hebben we een interne projectgroep opgezet, die een beleidsvisie op duurzaam vastgoedbeheer aan het ontwikkelen is.”

Duurzaam levert hoger rendement.

Duurzame gebouwen zijn populair bij huurders en gebruikers. Zij zijn bereid meer te betalen, of het nu om een nieuw gebouw of een bestaand gebouw gaat. Uit onderzoek van de WGBC blijkt dat duurzame gebouwen hogere huurtarieven hebben, met andere woorden een beter rendement opleveren. De WGBC spreekt zelfs over een meerwaarde die kan oplopen tot circa 20% aan ‘rental premium’.

Denk groen en beheer slim. - Joost Gieling

Kuijs Reinder Kakes speelt actief in op deze ontwikkelingen door o.a. voor beleggers in het waarderings- en beheertraject een toegevoegde waarde te leveren. Joost: “Dat betekent dat wij niet alleen moeten kijken naar de mogelijke investeringen om vastgoed te verduurzamen, maar ook naar de resultaten zoals waardeontwikkeling, terugverdientijd en het rendement. Daarnaast spelen natuurlijk de belangen en behoeften van huurders, ambities van eigenaren en de financierings- en subsidiemogelijkheden een rol. In het beheertraject moet hier een goede balans in gevonden worden en zullen we opdrachtgevers breder moeten gaan begeleiden en adviseren over duurzaam onderhoud en beheer op de korte en langere termijn. Taxaties zullen zich naast een financiële onderbouwing ook meer gaan richten op een juridische onderbouwing en de waardeontwikkeling door verduurzaming. Naast ingrijpende maatregelen gaat het in veel gevallen om het vinden van slimme, besparende oplossingen die niet direct voor de hand liggen maar een lage investering kennen. Het is dus van belang te kunnen beschikken over de juiste kennis, ervaring en een goede samenwerking met des- kundige partners.”

Kuijs Reinder Kakes biedt vastgoedeigenaren al meer dan 50 jaar technisch, administratief en commercieel vastgoedbeheer.

Groene bril en slim beheer.

Verduurzaming van vastgoed moet niet gezien worden als maatregel vanuit de overheid. Veel vastgoed eigenaren c.q. beleggers begrijpen dat het invloed heeft op de verhuurbaarheid en waarde ontwikkeling van hun vastgoed. Dit nog afgezien van de besparing die het ze kan opleveren. Joost: “Ik ben betrokken geweest bij verschillende bouw, renovatie- en herbestemmingsprojecten. In toenemende mate heb ik in de voorbereiding en uitvoering aandacht besteed aan energie besparende concepten en oplossingen. Zo heb ik stap voor stap veel ervaring kunnen opdoen met het ontwikkelen en toepassen van slimme duurzame oplossingen, wat uiteindelijk tot aanzienlijke besparingen heeft geleid. Vaak zie je dat er bijvoorbeeld ten aanzien van de stookkosten, regeltechnisch of door het toepassen van nieuwe technieken al veel bespaard kan worden op energie. Met een prettig klimaat voor de gebruiker in het gebouw als uitgangspunt genomen. Maar een scherpe inkoop is en blijft natuurlijk je eerste winst. Mijn motto bij duurzaam vastgoedbeheer is dan ook: Denk groen en beheer slim.”

Vroeg instappen.

Om verduurzaming te stimuleren heeft de overheid subsidieregelingen beschikbaar gesteld. Ook geven banken in bepaalde gevallen rentekorting op de financiering van duurzaam vastgoed. Daarnaast is het verduurzamen van bestaande gebouwen een proces van jaren. Het is dus zaak om vroegtijdig in te stappen. Wilt u meer weten over de kansen en mogelijkheden van duurzaam vastgoedbeheer neem dan contact op met Joost Gieling of Sander Heidinga op onze vestiging Zaandam.

Fotografie: Heleen Vink


Duurzaam vastgoedbeheer heeft voor eigenaren en gebruikers grote voordelen zoals:

  • Lagere exploitatielasten, hoger rendement;
  • Waarde creatie en/of een meer waardevaste belegging;
  • Subsidie voor duurzame investeringen;
  • Levensduurverlenging van het gebouw;
  • Gebruikers zijn meer tevreden;
  • Een zichtbare besparing op de energiekosten;
  • Een prettiger verblijf- en werkklimaat;
  • Een lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit;
  • Imago- of identiteitsverbetering.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
KRK beheert al tweeëntwintig jaar de bedrijfspanden van Bob Molenaar

KRK beheert al tweeëntwintig jaar de bedrijfspanden van Bob Molenaar

Met een aantal bedrijfspanden voor zijn rekening zocht Bob Molenaar zo’n tweeëntwintig jaar geleden een partij die het beheer van deze panden kon overnemen. “In eerste instantie...
KRK beheert al tweeëntwintig jaar de bedrijfspanden van Bob Molenaar

KRK beheert al tweeëntwintig jaar de bedrijfspanden van Bob Molenaar

Met een aantal bedrijfspanden voor zijn rekening zocht Bob Molenaar zo’n tweeëntwintig jaar geleden een partij die het beheer van deze panden kon overnemen. “In eerste instantie...
Bekijk overzicht