Sprekende Cijfers Woningmarkt rapportage Q1 2017

Geschreven door Robert de Joode RM RT WMC op 5 juni 2017

Woningmarktanalyse Noord-Holland eerste kwartaal 2017

De cijfers en feiten van de Noord-Hollandse woningmarkt van het eerste kwartaal van 2017.

Daling transacties
Opvallend in de vele regio’s is een enigszins verrassende daling van het aantal transacties in combinatie met afnemend aanbod. De afname van het aanbod zorgt er wel voor dat de druk op de Noord-Hollandse koopwoningmarkt over de gehele linie steeds verder toeneemt. Door de historisch lage rente blijft de vraag naar koopwoningen onverminderd groot en dat is terug te zien in de oplopende prijsniveaus. En het alternatief om te huren is financieel minder aantrekkelijk.

Lokale verschillen
Per regio is een duidelijk verschil waarneembaar op het gebied van woningtype, grootte en prijsklasse. Maar dat kunt u verder lezen in onze beschouwingen en analyses per regio. Hiervoor verwijzen u graag naar de volledige woningmarktrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1, die u in de bijlage aantreft.

Oorzaak stijgende prijzen
Een aanzienlijk deel van druk op de koopwoningmarkt wordt juist veroorzaakt door het grote tekort aan middeldure huurwoningen in de prijsklasse van 750,- tot 1.000,- euro per maand. Met name in Amsterdam is dit echt een item. Institutionele beleggers willen deze woningen graag in portefeuille nemen om verzekerings- en pensioengeld te beleggen tegen een stabiel rendement met weinig risico. Corporaties willen dit type woningen graag kunnen aanbieden voor doorstromende scheefhuurders. En de gemeente Amsterdam wil liefst voorkomen dat starters massaal vertrekken, door een gebrek aan betaalbare huurwoning meer te vinden is. Alleen is er een tekort aan locaties en dezelfde gemeente Amsterdam laat zich door de schaarste verleiden tot winstmaximalisatie bij de uitgifte van hun erfpachtgrond. Ontwikkelaars krijgen hun projecten daardoor alleen rond gerekend bij een groot aandeel dure huur- en koopwoningen.

Hierdoor wordt Amsterdam steeds onbetaalbaarder voor grote groepen mensen en die zoeken hun heil vervolgens in de omliggende regio’s. Deze substitutievraag vanuit Amsterdam leidt weer tot extra druk op deze lokale koopwoningmarkten met prijsstijgingen aldaar weer tot gevolg.

Vooruitblik 2017
Vooralsnog voorzien we geen grote stijging van de hypotheekrente en zullen de geplande nieuwbouwprojecten onvoldoende aanbod bieden om de grote honger naar woningen te stillen. Niet onbelangrijk in dit kader zijn de positieve economische vooruitzichten, de continue toename van het aantal huishoudens en de verdere verstedelijking. De druk op de koopwoningmarkt in de MRA zal in 2017 daarom voortduren is onze voorspelling met verder afnemend aanbod en oplopende prijzen tot gevolg. Wel zal Amsterdam als eerste te maken krijgen met een afvlakking van de woningprijzen, omdat de betaalbaarheid onder druk komt te staan.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van onze woningmarktrapportage nog vragen of behoefte aan advies voor een grootschalige ontwikkeling of klein bouwproject? Bel ons gerust, we helpen u graag als officiële NVM Woningmarktconsultants.

Download hier de gehele rapportage.

Robert de Joode RM RT WMC
Neem contact op met Robert

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
KRK Makelaars: woningprijzen stijgen hard

KRK Makelaars: woningprijzen stijgen hard

De woningprijzen in Amsterdam en Noord-Holland zijn fors gestegen afgelopen jaar. Zo blijkt uit de verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1-2024 van KRK Makelaars...
KRK Makelaars: De woningmarkt kantelt weer in het voordeel van de verkoper!

KRK Makelaars: De woningmarkt kantelt weer in het voordeel van de verkoper!

Sterke toename verkoopcijfers en een forse daling van het aanbod op de Noord-Hollandse woningmarkt. Dit blijkt uit de verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4-2023 van...
Bekijk overzicht