Actuele ontwikkelingen op de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt in Zaanstad

Geschreven door Edwin Doets MRICS RM RT op 5 juli 2017

Ontwikkeling bedrijfsruimtemarkt Zaanstad

In de regio Zaanstad is een opgaande trend zichtbaar, in 2016 is 37% meer bedrijfsruimte opgenomen dan in het jaar ervoor. Een belangrijk aandeel in de opnames van 2016 wordt gevormd door een grote transactie van ruim 22.000 vierkante meter op het industriegebied Achtersluispolder in Zaandam. In totaal is op 1 januari 2017 nog 188.700 vierkante meter bedrijfsruimte beschikbaar voor verkoop of verhuur in de gemeente Zaanstad. Het grootste deel hiervan is gelegen op het industriegebied Achtersluis-polder in Zaandam (40%) en Noorderveld in Wormerveer (23%). De verhouding tussen het aanbod en de transacties, oftewel de marktratio, is in de regio 51%. De meeste marktdynamiek vindt plaatst bij kleine bedrijfspanden (<1.000 m2), van dit soort panden is in 2016 zelfs meer opgenomen.

Ontwikkeling kantorenmarkt Zaanstad

De kantorenmarkt concentreert zich voornamelijk in de stad Zaandam zelf. Zaanstad heeft het afgelopen jaar een vergelijkbare, hoge dynamiek getoond in verhouding tot 2015. Waar in de crisisjaren het opname-volume niet boven de 5.000 m2 uitkwam, lag het opnamevolume dit jaar op 21.600 m2. Deze dynamiek komt hoofdzakelijk vanuit kantoorgebruikers die kleine metrages opnemen tot 250 m2. Op basis van NVM cijfers valt op dat het beschikbare aanbod sinds 2015 langzaam daalt. Op dit moment is er nog 50.350 m2 kantoorruimte beschikbaar in aanbod. Ten aanzien van het totaal betekent dit dat circa 20% beschikbaar is voor verhuur of verkoop.

Van het totale aanbod kantoorobjecten wordt, in volume bijna 80% aangeboden in Zaandam. Het aanbod kent een goede kwaliteit die goed aansluit bij de marktvraag. Alleen in het buitengebied van Zaanstad bevinden zich enkele kantoren die minder courant zijn.

De voorraad kantoorruimten daalt licht door transformaties en komt op 1 januari 2017 uit op 243.400 m2. In de regio zijn geen nieuwbouwplannen op de kantorenmarkt bekend, terwijl de laatste jaren wel enkele kantoorpanden door transformatie of sloop zijn of worden onttrokken aan de markt. Voorbeelden hiervan zijn Ebbehout 22 (3.600 m2), Ebbehout 29 (7.500 m2) en de sloop van het voormalige belastingkantoor aan Bossingschaaf (woningbouw). Gelet op de sterke behoefte aan nieuwbouw op de woningmarkt, zal het aantal transformaties wellicht nog kunnen toenemen. Als echter naar het huidige aanbod wordt gekeken, zijn op dit moment niet veel kantoren geschikt voor dergelijke transformaties. Deze transformatie- c.q. sloopprojecten zorgen niet alleen voor een goede binnenstedelijke invulling om de druk op de woningmarkt weg te nemen, maar leiden er ook toe dat de leegstand op de kantorenmarkt van Zaanstad daalt en de markt meer in evenwicht komt.

Het totale opnamevolume kwam afgelopen jaar uit op 21.600 m2. Een daling van 10% ten opzichte van 2015. Toch is sprake van een zeer goed opnamejaar, zeker als het wordt vergeleken met eerdere jaren. In totaal besloeg bijna 70% van de transacties een transactie van 250 m2 kantoorruimte of kleiner. Daarnaast concentreerde de vraag zich bijna volledig in Zaandam (90%). Huurprijzen tonen licht herstel. De mediane gerealiseerde huurprijs lag in 2016 op € 95 per m2. Hiermee kan worden gesteld dat de huurprijzen zich langzaamaan herstellen.

Edwin Doets MRICS RM RT
Neem contact op met Edwin

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
De commerciële vastgoedmarkt in 2024: wat kun je verwachten?

De commerciële vastgoedmarkt in 2024: wat kun je verwachten?

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Tijd voor een onderbouwde prognose! Wat zijn de verwachtingen voor de commerciële vastgoedmarkt in 2024? Marc Wolthuis, makelaar commercieel vastgoed en...
Verduurzaming steeds meer op de radar: wat betekent dit voor ondernemers?

Verduurzaming steeds meer op de radar: wat betekent dit voor ondernemers?

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de commerciële vastgoedmarkt. De trend is alleen maar versterkt sinds 1 januari 2023. Vanaf die datum dienen kantoren namelijk minimaal...
Bekijk overzicht