Grote behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte in Noord-Holland

Geschreven door Marc Wolthuis RM MRICS op 20 maart 2023

De bedrijfsruimtemarkt staat onder druk in Noord-Holland. Door gebrek aan kwalitatief hoogwaardig aanbod is er een lage doorstroming op de bedrijfsruimtemarkt ontstaan. Vooral het MKB is actief in het zoeken van nieuwe bedrijfsruimte maar slaagt daar minder vaak in. Dit blijkt uit het verschenen rapport Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2023 van KRK Makelaars (partner in Dynamis).

Herbestemming zorgt voor groter tekort

In Noord-Holland is er voornamelijk een grote vraag door het MKB naar bedrijfsruimte kleiner dan 5.000 m2. Door herbestemming van bedrijfsgrond naar woningen vindt er netto onttrekking van de beschikbare ruimte voor bedrijven plaats, terwijl bedrijfsgrond al schaars is. Hierdoor komt de bedrijfsruimtemarkt in Noord-Holland verder onder druk te staan.

Schaarste leidt tot optimalisatie grondgebruik

Het gebrek aan nieuwe bedrijfsruimte zorgt voor optimalisatie van grondgebruik vanuit ondernemers. Zo intensiveren ondernemers in Amsterdam hun grond door extra verdiepingen toe te voegen. Ook in Alkmaar wordt er door veranderende bedrijfsprocessen kritischer gekeken naar ruimtegebrek en hoe dit te optimaliseren valt.

Kwartaalrapportage

Download hier de volledige kwartaalrapportage. Dit rapport beschrijft de actuele stand van zaken op de bedrijfsruimtemarkt in 2023, alsmede de cijfermatige aanbod- en transactieontwikkelingen en de lokale marktomstandigheden van 3 gebieden in Noord-Holland.

Marc Wolthuis RM MRICS
Neem contact op met Marc

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
KRK Makelaars: woningprijzen stijgen hard

KRK Makelaars: woningprijzen stijgen hard

De woningprijzen in Amsterdam en Noord-Holland zijn fors gestegen afgelopen jaar. Zo blijkt uit de verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1-2024 van KRK Makelaars...
KRK Makelaars: De woningmarkt kantelt weer in het voordeel van de verkoper!

KRK Makelaars: De woningmarkt kantelt weer in het voordeel van de verkoper!

Sterke toename verkoopcijfers en een forse daling van het aanbod op de Noord-Hollandse woningmarkt. Dit blijkt uit de verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4-2023 van...
Bekijk overzicht