Een groen pand is makkelijker te financieren

Geschreven door Edwin Doets MRICS RM RT op 26 april 2018

Als eigenaar of belegger staat u wellicht niet te popelen om flink te investeren in de verduurzaming van uw vastgoed. Het is echter niet alleen een wens van gebruikers en een wettelijke verplichting, zoals u in onze vorige blogs heeft kunnen lezen. Ook banken verlangen dat vastgoedeigenaren hun ‘bruine’ bezit ‘groen’ maken. U kunt de investeringen in energiezuinige maatregelen dus ook makkelijk financieren.

Grote banken willen graag een voortrekkersrol spelen bij de vergroening van commercieel vastgoed en financieren de verduurzaming meestal voor 100 procent. ABN Amro geeft bijvoorbeeld makkelijker een lening voor de transformatie van een leegstaand pand tot een duurzaam gebouw, zodat het aanbod beter aansluit bij de vraag. Het doel van ABN Amro is om 300.000 vierkante meter aan leegstand te financieren. Daarnaast wil de bank het aantal kantoren met energielabel A in haar portefeuille verhogen van 1 naar 30 procent.

ING trekt zelfs de financiering in als klanten geen plan hebben om kantoren op energielabel C of beter te krijgen. Vanaf 2018 biedt de bank alleen een nieuwe financiering aan voor kantoorpanden die voldoen aan label A, B of C of als de eigenaar daarvoor een verduurzamingsplan kan overleggen. ING wil per 2023 alleen groene panden in portefeuille hebben

Ook de Rabobank stelt energielabels verplicht bij nieuwe financieringen voor commercieel vastgoed. Dat geldt niet alleen voor kantoren, maar ook voor winkels en bedrijfshallen. Op dit moment heeft 50 procent van het kantorenvastgoed van de Rabobank het label C of hoger. Binnen tien jaar moet al het commercieel vastgoed zijn ‘vergroend’.

Een bijkomend voordeel is de stijging van de LTV-ratio voor duurzame gebouwen, dat een hogere financiering mogelijk maakt. Loan-to-Value (LTV) geeft de verhouding weer tussen het totale leenbedrag en de zekerheden die daar tegenover staan, zoals de executiewaarde. Die stijgt door de verduurzaming van een pand, dat daardoor aantrekkelijker wordt voor huurders en tot een daling leidt van de exploitatiekosten en de onderhoudskosten. Hierdoor is een hogere hypotheek mogelijk met minder risicopremies, omdat de geldgever minder risico loopt.

De verwachting is dat er in de toekomst steeds meer groene panden worden aangeboden, al zal er altijd vraag blijven naar niet-groene panden. Het gaat dan om monumenten, die in Amsterdam veel te vinden zijn. In heel Nederland heeft bijna 4 procent van de vierkante meters in kantoren een monumentale status. Panden die door het Rijk, de provincie of de gemeente als monument zijn erkend, zijn vrijgesteld van de verplichting om in 2023 minimaal energielabel C te hebben. Zo is het voormalige kantoor van het Algemeen Handelsblad aan de Nieuwezijds Voorburgwal een monument, maar ook het oude ING-hoofdkantoor in de Bijlmer dat bekendstaat als het ‘Zandkasteel’. Dit soort oudere niet-groene panden worden evengoed voor verhuur aangeboden. Door hun centrale locatie en karakteristieke eigenschappen blijven ze gewild onder huurders.

Aan de andere kant zijn in Amsterdam en omgeving veel kantoren gebouwd na 1995, die vaak al energielabel A hebben. Ook na de sloop van oude gebouwen met een laag energielabel komt er nieuwbouw met energielabel A voor in de plaats. Nieuwe kantoren zijn dus per definitie aantrekkelijk voor huurders, terwijl de eigenaren niet te maken hebben met nieuwe investeringsverplichtingen om gebouwen duurzaam te maken.

Het kan zowel aantrekkelijk zijn om groene als niet-groene panden te verhuren, waarvoor kennis over de vastgoedmarkt onontbeerlijk is. Kuijs Reinder Kakes bezit de juiste expertise over de verkoop, aankoop, verhuur en huur van commercieel vastgoed in Amsterdam en het gebied boven het Noordzeekanaal. Wij weten precies welke eisen huurders stellen, wat het de eigenaar kost en wat het hem oplevert, of het nu om bruine, monumentale of groene panden gaat.

Edwin Doets MRICS RM RT
Neem contact op met Edwin

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
De commerciƫle vastgoedmarkt in 2024: wat kun je verwachten?

De commerciƫle vastgoedmarkt in 2024: wat kun je verwachten?

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Tijd voor een onderbouwde prognose! Wat zijn de verwachtingen voor de commerciële vastgoedmarkt in 2024? Marc Wolthuis, makelaar commercieel vastgoed en...
Verduurzaming steeds meer op de radar: wat betekent dit voor ondernemers?

Verduurzaming steeds meer op de radar: wat betekent dit voor ondernemers?

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de commerciële vastgoedmarkt. De trend is alleen maar versterkt sinds 1 januari 2023. Vanaf die datum dienen kantoren namelijk minimaal...
Bekijk overzicht