Object
Verkocht

Malerstraat 7 B, Wormer 1531 NW Wormer

1531 NW Wormer

Omschrijving

Te huur/te koop
Bedrijfsruimte met werkplaats op de begane grond en diverse kantoorkamers op eerste de verdieping.

Locatie en bereikbaarheid
Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein Westerveer in Wormer op korte afstand van de woonbebouwing. Wormer is vanuit de Zaanstreek goed bereikbaar via de Zaanbrug en de Prins Clausbrug. Bedrijventerrein Westerveer is tevens goed bereikbaar via...

Locatie

Gerelateerde objecten

Uitgebreide omschrijving

Te huur/te koop
Bedrijfsruimte met werkplaats op de begane grond en diverse kantoorkamers op eerste de verdieping.

Locatie en bereikbaarheid
Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein Westerveer in Wormer op korte afstand van de woonbebouwing. Wormer is vanuit de Zaanstreek goed bereikbaar via de Zaanbrug en de Prins Clausbrug. Bedrijventerrein Westerveer is tevens goed bereikbaar via de A8/A7.

Oppervlakte
Begane grond : ca. 200 m² BVO
1e verdieping : ca. 200 m² BVO
Totaal : ca. 400 m² BVO

Parkeren
Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Indeling
Begane grond: entree, hal, dubbel toilet, meterkast, kantoor en werkplaats;
1e verdieping: overloop, diverse kantoorkamers, archief en kantine.

Voorzieningen
- zonwering;
- alarm;
- c.v.;
- krachtstroom;
- overheaddeur.

Vloerbelasting
Begane grond: ca. 1.000 kg/m²

Bouwjaar
1996

Bestemming
Op grond van het huidige bestemmingsplan geldt het volgende:

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2', bedrijven in de categorieën 1 en 2 van “Staat 1:
Staat van bedrijfsactiviteiten I - functiescheiding” zijn toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1', bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.1 van
“Staat 1: Staat van bedrijfsactiviteiten I - functiescheiding” zijn toegestaan;
3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2', bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.2 van
“Staat 1: Staat van bedrijfsactiviteiten I - functiescheiding” zijn toegestaan;
b. in aanvulling op het bepaalde onder a is tevens toegestaan:
1. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse vervaardigde goederen;
2. detailhandel in volumineuze goederen, zoals auto's, motoren, boten, caravans, keukens, badkamers,
vloerbedekking, parket, zonwering, tenten, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen;
3. detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
4. kringloopwinkel met sociaal-maatschappelijke functie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
detailhandel - kringloopwinkel';
5. opslag van consumentenvuurwerk tot 10.000 kg en detailhandel in consumentenvuurwerk tot 10.000 kg ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - vuurwerk';
6. een benzine servicestation, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen';
7. tuincentra;
8. kantoren;m
9. maatschappelijke voorzieningen;
10. horeca van horecacategorie 1;
11. een horecavestiging van horecacategorie 2 ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
12. recreatie en sport;
13. bestaande bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
14. een kunststofverwerkingsbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -
kunststofverwerkingsbedrijf';
15. een praktijk voor verantwoord bewegen ter plaatse van de aanduiding 'sport';
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen,
groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

U kunt bij de gemeente Wormerland, afdeling Ruimtelijke Ordening, informeren naar de bestemming en of het door u voorgenomen gebruik past binnen de bestemming.

Kadaster
Gemeente : Wormer
Sectie : I
Nummer : 690 / 692
Groot : 2 are en 2 centiare

Aanvaarding
In overleg.

Huurinformatie

Huurprijs
€ 1.800,- per maand, te vermeerderen met btw.

Huurtermijn
In overleg.

Servicekosten
Niet van toepassing. Het pand is voorzien van gas, water en elektrameter.

Huurbetaling
Per maand vooruit.

B.T.W.
De huur (en servicekosten) is te vermeerderen met btw. Indien huurder geen btw-belaste prestaties verricht, kan verhuurder een hogere huurprijs in rekening brengen.

Indexering
Jaarlijks, op basis van CPI-reeks alle huishoudens.

Zekerheidsstelling
De borgstelling bedraagt 3 maanden huur (en indien van toepassing) te vermeerderen met servicekosten en btw. Deze borgstelling dient als zekerheid voor verhuurder en dient door huurder voor de ingangsdatum van het huurcontract te zijn afgegeven in de vorm van een bankgarantie.

Model -overeenkomst Conform het laatste model vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Koopinformatie

Koopsom
€ 230.000,- k.k.

Kosten koper
De koop is kosten koper. Dat wil zeggen dat de verschuldigde overdrachtsbelasting (6% over de koopsom) en notariskosten in rekening gebracht worden bij de koper.

Zekerheidsstelling
De borgstelling bedraagt 10 % van de koopsom. Deze borgstelling dient als zekerheid en dient door koper voor de in de koopakte genoemde datum te zijn afgegeven in de vorm van een aanbetaling/waarborgsom of een bankgarantie.

Asbestclausule
Vanwege de oudere bouwdatum kunnen in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Bij koop zal koper verkoper vrijwaren voor alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van asbest in de onroerende zaak zouden kunnen voortvloeien.

Ouderdomsclausule
De onroerende zaak is van oudere bouwdatum. Bij koop zal koper aanvaarden alle in verband met de dienovereenkomstige staat en de daarmede voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van de onroerende zaak, in het bijzonder met betrekking tot leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normaal gebruik van de onroerende zaak.

Voorwaarden
Alle door Kuijs Reinder Kakes en de verhuurder/verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een bod. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. Een kandidaat huurder/koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.

Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1996
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Malerstraat 7 B
Plaats Wormer
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 202 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 200 m²
Kantoor oppervlakte 200 m²
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.