Zo beschermt u een bedrijfspand: tips & valkuilen

Geschreven door Tirza Elswijk op 10 mei 2021

Corona stelt het geduld van ondernemers nog even op de proef, maar er gloort licht aan de horizon. Zodra het coronavirus onder controle is, zal de vraag naar bedrijfsruimte waarschijnlijk flink stijgen. Kuijs Reinder Kakes ziet al dat er meer gezocht wordt naar bedrijfspanden.

Wilt u een pand aanschaffen of bent u eigenaar van een bedrijfspand, kantoorpand, loods of fabriek? Dan wilt u deze natuurlijk goed verzekeren. De zakelijke opstalverzekering is een must voor elke ondernemer die risico’s wil mijden. Hiermee bent u beschermd tegen schade aan het pand als er calamiteiten optreden.

Er zijn wel een aantal belangrijke punten om in de gaten te houden. In deze blog leest u alle tips, valkuilen en addertjes onder het gras bij het afsluiten van een zakelijke opstalverzekering.

Taxeer op tijd: voorkom onderverzekering

Een brand is een van de grootste catastrofes die een ondernemer kan treffen. Het is lastig de productie en commerciële activiteiten voort te zetten als een bedrijfspand in de as ligt. Dat is immers de plek waar het geld wordt verdiend. Met een opstalverzekering kan een ondernemer vertrouwen op een schade-uitkering, maar daarbij is het belangrijk om de herbouwwaarde goed vast te stellen.

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een vergelijkbaar bedrijfspand op precies dezelfde plek te herbouwen. Die waarde kan in de loop der jaren flink veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe bouwmethodes en hogere materiaalkosten. Dan komt een taxatie om de hoek kijken, zegt verzekeringsexpert Tirza Elswijk van Kuijs Reinder Kakes Verzekeren.

,,Door een taxatie weet je zeker of de herbouwwaarde van het bedrijfspand juist is. Daarmee voorkom je het risico op onderverzekering en dat je minder krijgt uitgekeerd bij schade. Vooral bij een brand is dit erg belangrijk.’’ Haar advies is om één keer per zes jaar een nieuwe taxatie te laten uitvoeren, door een erkende taxateur.

De uitkomst van een recent taxatierapport neemt de verzekeringsmaatschappij mee in de polis voor de opstalverzekering. Onder de verzekering valt niet alleen het bedrijfspand, maar ook de bijgebouwen, terreinafscheidingen en andere vaststaande objecten. Nieuwe taxaties zijn in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf, zegt Elswijk. ,,Maar wij attenderen onze klanten er ook op. Het is een punt dat we periodiek meenemen in onze adviesgesprekken. Gelukkig maken we niet vaak mee dat een klant is onderverzekerd.’’ Wel leidt een hogere herbouwwaarde tot een hogere premie. ,,Maar dan weet je zeker dat je de komende vijf jaar goed zit.’’

Binnen de verzekerde som wordt door taxateurs ook vaak een bedrag opgenomen voor opruimingskosten. Dit zijn echter geen saneringskosten. Die vallen weer onder een milieuschadeverzekering.

Bepaal de juiste bestemming van het bedrijfspand

Bent u eigenaar van een productiehal, of van een kantoor waar boekhouders zitten te werken? In beide gevallen is het geruststellend om te kunnen terugvallen op een zakelijke opstalverzekering. Hiermee zijn ondernemers beschermd tegen onheil als brand, overtollig water, diefstal en blikseminslag. De premie zal echter flink verschillen. Die is in grote mate afhankelijk van de bestemming van het bedrijfspand, zegt Tirza Elswijk van Kuijs Reinder Kakes Verzekeren.

Bij het vaststellen van de premie kijken verzekeraars naar het gebruik van het bedrijfspand. ,,Zit er een houtverwerkingsbedrijf met ontploffingsgevaar? Dan zal de premie hoger zijn dan voor een administratiekantoor in een complex met particuliere woningen. Ook de eigenaar van een telecomwinkel met smartphones zal meer premie betalen. Zo’n pand is gevoeliger voor inbraak.’’

Daarnaast speelt de bestemming van omringende bedrijfspanden een rol bij het bepalen van de hoogte van de premie. Elswijk: ,,Als je naast een pand zit waar risicovolle activiteiten plaatsvinden – bijvoorbeeld een palletfabriek - zal je ook meer premie betalen voor je opstalverzekering. Zo is een bedrijfsverzamelgebouw heel lastig voor verzekeraars. Ze schatten de risico’s dan meestal hoger in.’’ Bij een grotere kans op schade kunnen verzekeraars overigens ook het eigen risico verhogen.

Bij het ingaan van de verzekering wordt er uitgegaan van de bestemming het bedrijfspand. ,,Als klant moet je er goed bewust van zijn de juiste bestemming en dus de daadwerkelijke activiteiten door te geven. Verzekeraars kunnen anders moeilijk gaan doen bij het uitkeren van een schadevergoeding. Of ze vinden achteraf dat de premie hoger had moeten zijn.’’ Bij een wijziging van de bestemming wil de verzekeraar dat ook meteen weten.

Zo moet leegstand worden doorgegeven als de eigenaar van een bedrijfspand geen nieuwe huurder heeft gevonden. ,,Bij leegstand gelden beperkende voorwaarden’’, zegt Elswijk. ,,Bij leegstand is de dekking beperkt tot brand en storm. De verzekeraar biedt geen dekking voor waterschade in een leeg pand. Als je niet in het pand aanwezig bent, kun je bijvoorbeeld niet zien dat een waterleiding is gesprongen. De schade was veel beperkter geweest als je het lek meteen had kunnen constateren.’’

Bent u eigenaar van een leegstaand bedrijfspand? Bij Kuijs Reinder Kakes helpen we u graag een nieuwe gebruiker te vinden van uw pand. Met onze kennis en expertise van de vastgoedmarkt brengen we de juiste huurders en verhuurders bij elkaar. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u de clausules gelezen van uw opstalverzekering?

Het zijn de beruchte ‘kleine lettertjes’ van een verzekeringspolis die vaak ongelezen blijven: de clausules. Die zijn echter enorm belangrijk bij het afsluiten van een zakelijke opstalverzekering. Elke ondernemer moet hieraan voldoen, zegt verzekeringsadviseur Tirza Elswijk van Kuijs Reinder Kakes Verzekeren. ,,Anders krijg je bij schade maar een gedeeltelijke uitkering, en soms helemaal geen uitkering. Of het eigen risico gaat omhoog.’’

Een opstalverzekering behoedt de eigenaar van een bedrijfspand voor grote financiële gevolgen. Hiermee worden risico’s afgedekt als er schade ontstaat, door bijvoorbeeld brand of water. Zo’n verzekering is echter niets waard als de ondernemer niet aan de clausules voldoet. Dit zijn bepaalde voorwaarden die de verzekeraar verplicht heeft gesteld, om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken.

Elswijk: ,,Zo moeten elektrische installaties in een bedrijfspand zijn gekeurd. Dat vermindert het risico op brand. Een keuring dient eens in de drie tot vijf jaar plaats te vinden. Ook preventiemaatregelen tegen brand of inbraak moeten op orde zijn. Dan moet je denken aan rookmelders of een alarm. Verder gelden er regels voor de buitenopslag. Kratten, pallets en containers moeten op minimaal 10 meter afstand van het bedrijfspand staan.’’

Elke clausule is volgens Elswijk even belangrijk. ,,Het zijn een soort spelregels waar bedrijven aan moet voldoen volgens de verzekeraar. Het is wel de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf, maar hij wil natuurlijk ook dat er niet wordt ingebroken en dat de elektrische installaties op orde zijn. Wij zullen klanten er zeker op wijzen tijdens een adviesgesprek.’’

Bij het afsluiten van een zakelijke opstalverzekering controleert de verzekeringsmaatschappij vaak of een bedrijf aan alle clausules voldoet. Elswijk: ,,Nu zijn verzekeraars strenger met de eisen. De afgelopen jaren was het schadeverloop veel te groot en waren de premies te laag. Ze zijn bezig met een inhaalslag.’’ Wilt u weten of u aan alle voorwaarden voldoet voor de opstalverzekering? Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren helpen we u graag met het doornemen van alle clausules.

Tirza Elswijk
Neem contact op met Tirza

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Besparen op je levensverzekering: Tips en Overwegingen

Besparen op je levensverzekering: Tips en Overwegingen

In een tijd waarin het dagelijkse leven steeds duurder wordt, zijn velen op zoek naar manieren om geld te besparen. Wellicht is er ruimte voor besparing op je levensverzekering. Wanneer deze al...
Huis verhuren aan toeristen? Meld het aan de verzekeraar!

Huis verhuren aan toeristen? Meld het aan de verzekeraar!

Heb je al eens toeristen over de vloer gehad? Het is tegenwoordig razend populair om een huis te verhuren aan vakantiegangers. Je verdient een extra zakcentje door jouw huis op internet aan te...
Bekijk overzicht