Rekening-courant tussen DGA en BV? Voorkom (excessieve) belastingheffing.

Beleggen in vastgoed, veel DGA’s doen het. Het komt niet zelden voor dat de DGA hiervoor geld leent van zijn of haar eigen BV. Let op: Per 2023 kan dit mogelijk negatieve fiscale gevolgen hebben! Vince Kruithof legt het u in deze column uit.

Wij zien in de praktijk dat veel mensen beleggen in vastgoed, bijvoorbeeld in verhuurde appartementen. Dit vastgoed wordt vaak gefinancierd door een bank en/of (gedeeltelijk) met eigen geld, regelmatig geleend vanuit een eigen (holding) BV.

Heffing inkomstenbelasting bij (excessief) lenen van de eigen BV

Vanaf 2023 mag u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet meer dan € 500.000,- lenen van uw BV zonder dat dit negatieve fiscale gevolgen heeft. Een lening voor de eigen woning is hierbij uitgezonderd. Leent u meer dan € 500.000,-, dan betaalt u over het meerdere namelijk jaarlijks 26,9% inkomstenbelasting (box 2).

Voorkomen heffing van inkomstenbelasting

Wij merken dat DGA’s in aanloop naar de invoering van bovengenoemde maatregel, overwegen om het vastgoed dat zij in privé in box 3 houden, te verkopen aan hun BV en met de opbrengst eventuele schuld(en) aan hun BV af te lossen om zo de (excessieve) heffing van 26,9% inkomstenbelasting te voorkomen. Het is hierbij niet relevant of het overgedragen vastgoed is gefinancierd met een lening bij de BV.

Heffing overdrachtsbelasting bij overdracht van vastgoed naar de eigen BV

Bij overdracht van het vastgoed vanuit privé naar de BV is door de DGA 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Het nadeel van de heffing van overdrachtsbelasting weegt echter in bepaalde gevallen op tegen het voordeel dat eventuele heffing van inkomstenbelasting als gevolg van invoering van bovengenoemde maatregel per 2023, wordt voorkomen. De overheid is overigens ook voornemens om per 1 januari 2021 de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers te verhogen van 2% naar 8%.

Welke rol spelen taxateurs bij deze overdracht?

Bij de overdracht van vastgoed vanuit het privévermogen van de DGA naar zijn of haar BV, moet een zakelijke prijs (ook wel: marktwaarde of waarde in het economisch verkeer) gehanteerd worden. Het team van registertaxateurs van KRK kan deze zakelijk prijs voor u bepalen. De taxatierapporten die worden opgesteld door de registertaxateurs van KRK voldoen aan diverse nationale en internationale richtlijnen en worden geaccepteerd en gebruikt door onder andere financiële instellingen, overheidsorganen en notarissen.

Wilt u hier meer over weten of een passende offerte ontvangen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
De commerciƫle vastgoedmarkt in 2024: wat kun je verwachten?

De commerciƫle vastgoedmarkt in 2024: wat kun je verwachten?

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Tijd voor een onderbouwde prognose! Wat zijn de verwachtingen voor de commerciële vastgoedmarkt in 2024? Marc Wolthuis, makelaar commercieel vastgoed en...
Verduurzaming steeds meer op de radar: wat betekent dit voor ondernemers?

Verduurzaming steeds meer op de radar: wat betekent dit voor ondernemers?

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de commerciële vastgoedmarkt. De trend is alleen maar versterkt sinds 1 januari 2023. Vanaf die datum dienen kantoren namelijk minimaal...
Bekijk overzicht