Taxeren en adviseren: Eelco en zijn team werken met passie.

Groot Amsterdam, de provincie Noord-Holland en ook Texel behoren tot het werkgebied van het KRK-taxatieteam waar Eelco Bakker leiding aan geeft. ‘Wij taxeren commercieel vastgoed en dat is heel divers. Winkels, kantoren, bedrijfshallen, showrooms, grond en wooncomplexen: eigenlijk alle onroerende zaken met uitzondering van woningen voor eigen gebruik en agrarisch vastgoed komen langs.’’

Een taxateur moet altijd uitgaan van het principe ‘Highest and Best use’, zegt Bakker. “Oftewel, het meest doelmatig en doeltreffendste gebruik. Een gebouw slopen om vervolgens een wooncomplex te bouwen, kan daarbij het optimale scenario zijn. Als het bestemmingsplan dit toelaat, kan een modern kantoorgebouw ook worden gezien als bouwgrond voor een wooncomplex. Deze residuele expertise helpt onze klanten.

Bakker en zijn team kennen al een breed scala aan klanten: “Wij taxeren onder andere voor projectontwikkelaars met residuele vraagstukken, voor gemeenten met erfpachtuitgiftes, voor ondernemers, maar ook voor beleggers met een kleine of zeer uitgebreide portefeuille.’’

Per jaar verricht hij ruim vierhonderd taxaties. Daarbij wordt hij ondersteund door zijn team. “Met het hele team voeren wij ongeveer achthonderd taxaties per jaar uit.’’

Ontwikkelingen

De laatste ontwikkelingen op de markt volgt hij op de voet. Bakker noemt de markt van vandaag spannender dan die van een jaar geleden. Dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne en de onzekerheid die dat met zich meebrengt.

Deze onzekerheid heeft geresulteerd in een stijging van de rente. Naast nadeliger financieringsvoorwaarden heeft dit ook negatieve invloed op eigen vermogen. Daarnaast blijven bouwkosten ook stijgen. Als er afzetrisico ontstaat door de onbetaalbaarheid van woningen in verband met de doorstijgende rente, zal de opbrengstenkant stagneren. Deze samenloop kan zorgen voor grote consequenties voor nieuwbouwontwikkelingen.

Marktontwikkelingen voorspellen, daar wil hij zich niet aan wagen. “Taxateurs zijn altijd bezig met de situatie van vandaag de dag, maar houden de marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten.’’

Groei

Steeds meer projectontwikkelaars weten KRK te vinden, merkt Bakker. “Als KRK maken we een groei door. Ik vind het mooi om te zien dat regionale, maar ook grote, landelijk bekende ontwikkelaars ons vinden.’’

Het menselijk contact tussen klant en taxateur is voor Bakker altijd belangrijk. “Kijk, voor relaties lijkt het soms alsof wij de waarde van een gebouw al weten als we op locatie zijn. Maar het echte werk voltrekt zich achter het bureau, als we alle informatie bij elkaar hebben. Dan kunnen wij ook onze eigen expertise toevoegen in het taxatierapport. Daarvoor heb je goed contact nodig tussen jou en je klant.’’

Lokaal sterk

De taxateurs van KRK blinken uit in lokale kennis van de markt. Die kennis is volop aanwezig in de verschillende deelgebieden. “Wij vormen de lokale speler met landelijke kennis. Zelf woon ik in Amsterdam en reken Groot Amsterdam tot mijn werkgebied. Mijn collega woont bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland en taxeert vaker in die regio. Maar zoals bij alle taxateurs is het ‘vier-ogen’ principe heilig bij ons. Dus wij weten van elkaar wat we doen, waardoor iedereen heel Noord-Holland goed kent.’’

De kennis van de lokale markt is essentieel in de dynamiek van de markt. “Commercieel vastgoed verschilt in waarde veel meer van elkaar dan woningen. Zit je met bijvoorbeeld je winkel in een goede of een slechte winkelstraat? En hoe verandert de lokale retailmarkt? Dat moet je weten als taxateur. Twee winkels op een paar honderd meter afstand van elkaar, kunnen qua waarde al enorm verschillen. Ook daarom is het belangrijk dat je als taxateur de lokale markt heel goed kent.’’

Binnen KRK zijn drie taxateurs, inclusief Bakker actief. Drie junioren, aanstormende talenten, zijn in opleiding. Last but not least zorgt onze coördinator voor een efficiënte en klantvriendelijke taxatieafdeling.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht

Economische groei, transformaties en verduurzaming: Wat is de impact hiervan op de Nederlandse kantorenmarkt?

De sterke economische groei, de vele transformaties van kantoor- en bedrijfslocaties naar woningbouwlocaties en hotels zorgen voor een nieuwe dynamiek op de Nederlandse kantorenmarkt. In een...

KRK biedt vastgoedeigenaren grotere exposure

  Laat online leadgenerator het werk doen. Sinds kort biedt de bedrijfsmakelaardij van KRK haar opdrachtgevers de mogelijkheid  om per...
Bekijk overzicht