Metropoolregio Amsterdam

Geschreven door Edwin Doets op 17 november 2017

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA behoort tot de Europese top vijf van economisch sterkste regio’s en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. Prioriteiten van het samenwerkingsverband zijn het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van woningen.

Het centrum van Amsterdam wordt steeds groter. Bijna alle buurten binnen de ring A10 zijn populaire gebieden om te wonen, werken en het groen moet de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad verhogen. Voor de uitbreiding van het woningbestand richt de stad zich onder andere op het IJ. Het IJmeer (IJburg en Zeeburgereiland) zal verder ontwikkeld worden. Bovendien wordt station Zuid, het hart van de Zuidas is, net als de Arena, inmiddels één van de belangrijkste OV-knooppunten in Nederland. Van hieruit is de stad verbonden met de rest van de Randstad en via Schiphol, met de rest van Europa en de wereld.

Tot 2040 is het de doelstelling dat er binnen de stadgrenzen van Amsterdam minimaal 70.000 woningen bijkomen, zoveel mogelijk door de ruimte in de stad intensiever te gebruiken. Als onderdeel hiervan moeten bedrijventerreinen veranderen in gebieden met een mix van wonen en werken, waarbij volop ruimte wordt geboden aan kansrijke, kennisintensieve economische sectoren. In de regio komt een snel, frequent en comfortabel openbaar vervoernetwerk van trein, bus, tram en metro. Door deze verdichting zal de druk op de openbare ruimte toenemen. Daarom zullen straten, pleinen, parken en kades kwalitatief hoogwaardig worden ingericht. Hetzelfde geldt voor het vele water en groen in de stad.

ZaanIJ verbindt.

Ook worden er plannen gemaakt richting Zaanstad, waar oude haven- en bedrijventerreinen volop mogelijkheden bieden voor stedelijke ontwikkeling. Zaanstad heeft de ambitie te groeien van 154.000 naar 200.000 inwoners in 2040. Om dit te realiseren zullen er 15.000 tot 20.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Bouwen in de groene buitengebieden wil men vermijden en daarom zijn er een aantal binnenstedelijke locaties aangewezen die door herbestemming ruimte voor woningbouw moeten gaan creëren. Een van de meest besproken locaties is het bedrijven-terrein Achtersluispolder. Dit bedrijventerrein is onderdeel van het toekomstplan MAAK.Zaanstad, met als icoon het monumentale Pakhuis de Vrede. De Zaanse ambitie met het bedrijventerrein Achtersluispolder komt hier samen met de Amsterdamse ambitie het Cornelis Douwes terrein (Amsterdam), de Melkweg en de Noorder IJ-plas te ontwikkelen tot eenzelfde soort gemengd stedelijk gebied. De planning is dat dit gebied in 2040 is uitgegroeid tot een goed bereikbaar stedelijk gebied met ruimte voor hoge woondichtheden, schone en kleinschalige bedrijvigheid met groen en recreatie. Bedrijvigheid zal hier bestaan uit een mix van dienstverlening, moderne maakindustrie, en - in mindere mate - ook creatieve industrie.

Metropolitaan wonen op het scharnierpunt met Amsterdam. Illustratie Urhahn in opdracht van MAAKZaanstad.

Metropolitaan wonen op het scharnierpunt met Amsterdam. Illustratie Urhahn in opdracht van MAAKZaanstad.

Wieneke van Overmeeren is sinds een jaar vanuit de Gemeente Zaanstad actief als procesmanager Achtersluispolder. “De ontwikkelingen rond de Achtersluispolder zijn in volle gang. De beslissing of de Cruiseterminal zich zal gaan vestigen op de Achtersluispolder zal een flinke stempel drukken op de verdere ontwikkelingen. In afwachting van de onderzoeksrapporten staan we er als gemeente positief tegenover maar we kijken ook kritisch naar de effecten voor de omgeving, nu en in de toekomst. Als procesmanager voer ik momenteel veel gesprekken met de ondernemers, vastgoedeigenaren, bedrijvenvereniging BIA en alle andere betrokken partijen. De ontwikkelingen op de Achtersluispolder moeten volgens onze visie hand in hand gaan met de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Zaanstreek. Er moet dus voldoende ruimte blijven voor ondernemers. Alleen zullen bepaalde bedrijven niet meer kunnen uitbreiden op de Achtersluispolder. Bedrijven die echt willen groeien en niet meer in te passen zijn in een stedelijk gebied zullen zich moeten herhuisvesten en daar is in de Zaanstreek ook voldoende mogelijkheid voor.”

Totaalkaart voorgestelde transformatiestrategie ZaanIJ.

Totaalkaart voorgestelde transformatiestrategie ZaanIJ.

Edwin Doets is bedrijfsmakelaar bij KRK in Zaandam. “Ik zie eenzelfde soort chemie ontstaan als bij de ontwikkelingen in Amsterdam-Noord. Ook dat gebied werd in relatief korte tijd getransformeerd naar een populaire woonwerklocatie. Ons kantoor wordt regelmatig benaderd door projectontwikkelaars en investeerders die de plannen met twee handen willen aanpakken. Recent verkochten wij ca. 15.000 m2 terrein met opstallen aan het Barndegat aan investeerders. De nieuwe eigenaren hebben inmiddels al een aanvraag ingediend om de functie wonen aan het terrein toe te voegen. Ik zie de ontwikkelingen als een mooie kans om Amsterdam en Zaanstad fysiek, economisch en sociaal-maatschappelijk aan elkaar te verbinden.”

Hoofdfoto: Wieneke van Overmeeren en Edwin Doets: Bedrijventerrein Achtersluispolder is onderdeel van het toekomstplan MAAK.Zaanstad. Fotografie: Heleen Vink.

Edwin Doets
Neem contact op met Edwin

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Taxeren en adviseren: Eelco en zijn team werken met passie.

Taxeren en adviseren: Eelco en zijn team werken met passie.

Groot Amsterdam, de provincie Noord-Holland en ook Texel behoren tot het werkgebied van het KRK-taxatieteam waar Eelco Bakker leiding aan geeft. ‘Wij taxeren commercieel vastgoed en dat is...
Taxeren en adviseren: Eelco en zijn team werken met passie.

Taxeren en adviseren: Eelco en zijn team werken met passie.

Groot Amsterdam, de provincie Noord-Holland en ook Texel behoren tot het werkgebied van het KRK-taxatieteam waar Eelco Bakker leiding aan geeft. ‘Wij taxeren commercieel vastgoed en dat is...
Bekijk overzicht