Coalitieplannen voor de woningmarkt: hoe kijkt KRK ernaar?

Geschreven door Robert de Joode op 10 juni 2024

Half mei zijn de belangrijkste plannen en voornemens van de nieuwe coalitie gepubliceerd. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk over de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. KRK is tevreden met de ambitieuze plannen voor de woningmarkt, maar maakt zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid ervan.

Stabiliteit en focus op woningbouw

KRK waardeert dat er geen grote wijzigingen komen in de fiscale behandeling van de eigen woning. Een onveranderde hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait zorgen op de korte termijn voor rust en duidelijkheid. Dat is belangrijk voor de stabiliteit op de vastgoedmarkt. De coalitie zet bovendien sterk in op woningbouw en heeft de ambitie uitgesproken om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te realiseren. Het feit dat er een coördinerend minister komt voor woningbouw en ruimtelijke ordening geeft aan dat er serieuze aandacht is voor deze uitdaging. En dat is essentieel om het huidige woningtekort aan te pakken.

Genoeg om 100.000 woningen te bouwen?

De belofte om bouwprocedures te versnellen en belemmeringen weg te nemen, klinkt goed. Concrete stappen en daadkrachtige uitvoering moeten ervoor zorgen dat plannen niet blijven bij papieren woorden. Ondanks de ambitieuze doelen vreest KRK namelijk dat de uitvoering aanloopt tegen bureaucratische vertragingen en juridische uitdagingen. We maken ons zorgen over het ontbreken van een duidelijke langetermijnvisie op ruimtelijke ordening en woningbeleid. Is het coalitieakkoord voldoende om de beoogde 100.000 woningen per jaar te realiseren? De plannen zijn ambitieus, maar zonder heldere strategie en concrete maatregelen is de kans groot het doel niet wordt gehaald. En dat kan leiden tot een verder voortdurende krapte op de woningmarkt.

Samengevat

KRK ziet de positieve kanten van het coalitieakkoord, zoals stabiliteit op de korte termijn en de focus op woningbouw. Echter, de uitvoerbaarheid van de plannen en een langetermijnvisie zijn serieuze aandachtspunten. Zonder concrete en haalbare maatregelen blijft de beoogde bouw van 100.000 woningen per jaar een uitdagend streven. KRK pleit daarom voor een duidelijke, integrale aanpak die verder gaat dan mooie woorden.

Robert de Joode
Neem contact op met Robert

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Uw woning verduurzamen naar energielabel A? Wij helpen u graag!

Uw woning verduurzamen naar energielabel A? Wij helpen u graag!

Want wie wil er nou...
Nieuwe lente, nieuwe interieurlook: 4 woontrends van voorjaar 2023

Nieuwe lente, nieuwe interieurlook: 4 woontrends van voorjaar 2023

De lente is weer aangebroken. Voor veel mensen een mooi moment om een voorjaarsschoonmaak te houden en meteen het interieur wat op te frissen. Misschien wil je jouw woning zelfs wel in een...
Bekijk overzicht