Woningmarktcijfers Q2 2023: prijzen afgelopen jaar fors gedaald

Geschreven door ing. Sander Siegersma RM RT WMC op 27 juli 2023

Grote prijsdalingen, licht teruglopende verkoopaantallen en een kleine toename van het aanbod op de Noord-Hollandse woningmarkt. Dit blijkt uit de recent verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2-2023 van KRK Makelaars & Adviseurs.

Forse prijsdaling

De oorlog in Oekraïne, inflatie en stijgende hypotheekrente heeft de woningmarkt in een ander perspectief geplaatst. Door de oplopende schaarste op de woningmarkt, o.a. door minder nieuwbouwproductie, wordt de huizenprijs bijna volledig bepaald door de rentestand. Kopers betalen in tijden van schaarste niet de prijs die ze willen betalen, maar kunnen betalen. Door de opgelopen hypotheekrentes zijn de m2 prijzen afgelopen jaar fors gedaald met gemiddeld -8% in de 14 door KRK onderzochte regio's in Noord-Holland

Kentering woningmarkt

Maar er is een kentering in de bestaande bouwmarkt waarneembaar volgens de makelaars op de vijf kantoren van KRK in Noord-Holland. Het aantal bezichtigingsaanvragen en de verkoop van bestaande woningen trekt weer aan de laatste weken, met name in Amsterdam en Zaastad met diverse biedingen boven de vraagprijs. Het positieve koopgedrag wordt ook bevestigd door een toename in het aantal bezichtigingsaanvragen via Funda.

Deze ontwikkeling wordt gevoed door het schaarse woningaanbod en de gewenning aan de gestegen hypotheekrentes. Potentiële kopers hebben hun leencapaciteit zien toenemen door de hard stijgende lonen. Hierdoor groeit het gat tussen de gemiddelde koopsom en de leencapaciteit naar elkaar toe en komt vraag en aanbod weer in balans.

Lichte afname verkopen en stijging aanbod

Het aantal huizenverkopen is het afgelopen jaar licht teruggelopen. Afgelopen kwartaal zijn in vergelijking met Q2-2022 in Noord-Holland 140 huizen minder verkocht, dit is een daling van -2%. Noord-Hollandse kopers kregen afgelopen kwartaal meer keuze met bijna 8.000 woningen die momenteel te koop staan, dit is een stijging van 4% in drie maanden tijd.

Nieuwbouwmarkt heeft het lastig

Nieuwbouw heeft het op dit moment nog steeds lastig. Dit komt doordat de tijd tussen aankoop en oplevering lang is, waardoor de financieringskosten hoog zijn en kopers zich onzeker voelen. Zeker als nog een eigen woning moet worden verkocht. Daarnaast kunnen koopsommen niet meebewegen met de marktontwikkelingen. Hierdoor stranden verschillende projecten of gaan niet in verkoop. KRK Makelaars verwacht echter ook dat nieuwbouw weer gaat aantrekken in het verlengde van de bestaande bouwmarkt in Q4-2023.

Val kabinet

Het kabinet is nu demissionair, zodat nieuwe wetten zeer waarschijnlijk pas aan bod komen als er een nieuw kabinet is aangetreden. De ambitieuze plannen van minister De Jonge belanden daarom voorlopig in de koelkast. De inhaalslag om het grote woningtekort in Nederland terug te dringen levert hierdoor verdere vertraging op. KRK Makelaars verwacht door de onverminderde vraag naar koopwoningen en de beperkte nieuwbouwproductie daarom een lichte stijging van huizenprijzen de komende twee kwartalen.

Kwartaalrapportage

Download hier de volledige kwartaalrapportage. Dit rapport beschrijft de actuele stand van zaken op de woningmarkt van Noord-Holland in Q2 van 2023, alsmede de cijfermatige aanbod- en transactieontwikkelingen en lokale marktomstandigheden in 14 verschillende gebieden in de provincie.

ing. Sander Siegersma RM RT WMC
Neem contact op met ing. Sander