Woningnood aanjager winkeltransformatie

Leegstaande en ongebruikte verdiepingen boven winkelpanden zie je haast overal. Doodzonde, want we leven in een tijd met een nijpend woningtekort. Is het niet hoog tijd om deze ruimtes bewoonbaar te maken? Lees er hier alles over.

Leegstand in winkelstraten

Als retailmakelaar kom je ze met grote regelmaat tegen; leegstaande, vaak vervallen, verdiepingen boven winkels. De winkelier huurt ze mee omdat ze tot het gehuurde behoren en uit gemak wordt er, hooguit op de eerste verdieping, nog gebruik gemaakt van de ruimte t.b.v. opslag. Op de overige verdiepingen lijkt het soms alsof de tijd heeft stilgestaan. Dit is het gevolg van beleid, bouwkundige obstakels, beperkte ontsluitingsmogelijkheden en een kosten/baten analyse.

Oplossing woningnood?

Tegelijkertijd wordt er veel aandacht besteed aan het woningtekort en duurzaamheid, zijn beleggers naarstig op zoek naar rendement waardoor rendementen onder druk staan en zijn de winkelstraten leeg. Meer dan ooit ligt het voor de hand om een deel van de oplossing voor het woningtekort te zoeken in deze leegstaande verdiepingen. Het gaat vaak om historische al dan niet monumentale objecten op korte afstand van een compleet voorzieningenaanbod. Ook staan de bouwkosten voor nieuwbouw flink onder druk mede gelet op aangescherpte eisen terwijl een deel van deze eisen niet van toepassing zijn voor transformatie.

Onzekerheid

En is het niet zo dat de marktwaarde van deze winkelpanden onder druk staat omdat we allemaal niet weten wat de toekomst gaat brengen? Al voor Corona was er sprake van toenemende leegstand en retailers verwachten meer flexibiliteit en omzetgerelateerde huren hetgeen drukt op de marktwaarde. Vanwege voorgenoemde risico’s komt de financierbaarheid van deze objecten onder druk te staan. Met name in middelgrote binnensteden zie je een verschuiving van het eigendom van grote (institutionele) beleggers naar meer lokaal georiënteerde beleggers. Deze beleggers kopen nu gunstiger in, zoeken naar optimalisatie en risicospreiding en kijken daarom naar de mogelijkheid van het realiseren van woningen op de verdiepingen. Omdat deze partijen niet puur gericht zijn op retail en meer betrokkenheid hebben bij een winkelgebied is er meer mogelijk. Het is mijn inziens ook aan de gemeente om deze partijen te faciliteren met een flexibele opstelling, verkorte procedures en vrijstelling van leges.

Voordelen van bewoond winkelgebied

Wonen boven winkels is daarnaast goed voor de beleving van een winkelgebied. We weten allemaal niet welke gevolgen Corona gaat hebben voor de winkelstraat. Zijn we gewend aan het gemak van online winkelen en blijven we, mogelijk bang om besmet te raken, liever thuis? Of gaan we er straks juist graag op uit? En hoe ziet het winkellandschap er straks uit? Als we er dan toch voor kiezen om de winkelstraat te bezoeken worden we dan graag vermaakt en zijn we op zoek naar beleving? Of gaan we voor runshoppen en blijven de winkelstraten leeg? Mede door het bewoonbaar maken van een binnenstad creëer je meer beleving, meer sociale controle, ook op momenten dat de winkels gesloten zijn.

Advies en meer info

Advies nodig voor aan- of verkoop of huur of verhuur van winkelpanden? Neem vrijblijvend contact op met een Dynamis bedrijfsmakelaar in de buurt.

Dynamis Research onderzoekt de Nederlandse vastgoedmarkt en legt de bevindingen vast in de Sprekende Cijfers rapportages. Met onze data en expertise zijn wij niet alleen in staat om de markt diepgaand te beschrijven, maar geven we ook onze visie op verschillende thema’s.