Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Torenstraat 56, Castricum 1901 EG Castricum

1901 EG Castricum vraagprijs € 425.000 k.k.

Omschrijving

TE KOOP
Een zelfstandig woon-/winkelobject in het centrum van Castricum. Het object is gelegen aan de Torenstraat 56 in een representatieve winkelstraat naast formules als Expert en DEEN. De begane grond omvat een oppervlakte van ca. 250 m² GBO, bestaande uit winkelruimte en opslagruimte. Er is een verdieping aanwezig in de opslagruimte en deze omvat ca. 31 m² GBO. De woning met separate entree...

Brochure

Download de brochure van Torenstraat 56, Castricum.

Download brochure

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Castricum

Uitgebreide omschrijving

TE KOOP
Een zelfstandig woon-/winkelobject in het centrum van Castricum. Het object is gelegen aan de Torenstraat 56 in een representatieve winkelstraat naast formules als Expert en DEEN. De begane grond omvat een oppervlakte van ca. 250 m² GBO, bestaande uit winkelruimte en opslagruimte. Er is een verdieping aanwezig in de opslagruimte en deze omvat ca. 31 m² GBO. De woning met separate entree omvat een oppervlakte van ca. 120 m² GBO verdeeld over twee lagen.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
Het object is op goede stand gelegen in het winkelgebied van Castricum en goed bereikbaar middels auto en openbaar vervoer.

OPPERVLAKTE
Winkelruimte en opslag :
• Ca. 250 m² GBO b.g.;
• Ca. 31 m² GBO 1e verd..

Woonhuis, totaal ca. 120 m² :
• Ca. 11 m² GBO b.g. (entree);
• Ca. 62 m² GBO 1e verd.;
• Ca. 47 m² GBO 2e verd.

PARKEREN
Er is in de directe nabijheid van het object voldoende parkeergelegenheid.

INDELING
Winkelruimte:
Entree, winkelruimte met kantoorruimte, keukenruimte, toiletvoorziening en opslagruimte.

Woonhuis:
Entree, trapopgang naar de 1e verdieping, overloop, badkamer, open keuken en woonkamer. Vanuit de overloop trapopgang naar 2e verdieping met daar een 4-tal slaapkamers.

BESTEMMING
Het vigerende bestemmingsplan is “Centrum” en de bestemming van onderhavig object is aangemerkt als “Centrum-1”. De met “Centrum-1” aangemerkte gronden zijn bestemd voor:
• Detailhandel, al dan niet in combinatie met een ondergeschikte horecavoorziening;
• (medische)dienstverlenende bedrijven en/of instelling;
• Kantoren;
• Bestaande woningen;
• Woningen op de verdieping;
• Een bedrijf in de categorie A en B uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
• Maatschappelijke voorzieningen;
• Uitstallingen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven en straatmeubilair.

U kunt bij de gemeente Castricum informeren naar de bestemming en of het door u voorgenomen gebruik past binnen het bestemmingsplan.

BOUWJAAR
Medio jaren ’60. In de loop der tijd is de bebouwing steeds verder uitgebreid.

AANVAARDING
In overleg.

VRAAGPRIJS
€ 425.000,-- k.k.

KOSTEN KOPER
De koop is kosten koper. Dat wil zeggen dat de verschuldigde overdrachtsbelasting (6% over de koopsom) en notariskosten in rekening gebracht worden bij de koper.

ZEKERHEIDSSTELLING
De borgstelling bedraagt 10 % van de koopsom. Deze borgstelling dient als zekerheid en dient door koper voor de in de koopakte genoemde datum te zijn afgegeven in de vorm van een aanbetaling/waarborgsom of een bankgarantie.

MODEL-OVEREENKOMST
Behoudens nadere afspraken gelden de standaard regels, zoals deze voorkomen in de laatste model-koopovereenkomst voor bedrijfsonroerend goed, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

OUDERDOMSCLAUSULE
De onroerende zaak is van oudere bouwdatum. Bij koop zal koper aanvaarden alle in verband met de dienovereenkomstige staat en de daarmede voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van de onroerende zaak, in het bijzonder met betrekking tot leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normaal gebruik van de onroerende zaak.

ASBESTCLAUSULE
Vanwege de oudere bouwdatum kunnen in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Bij koop zal koper verkoper vrijwaren voor alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van asbest in de onroerende zaak zouden kunnen voortvloeien.

VOORWAARDEN
Alle door Kuijs Reinder Kakes en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een bod. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. Een kandidaat koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.

Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt.

INLICHTINGEN
Kuijs Reinder Kakes
Kanaalkade 91
1811 LT ALKMAAR
T: 072 555 55 55
E: alkmaarbog@krk.nl
I: www.krk.nl

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs vraagprijs € 425.000 k.k.
Koop BTW belast nee
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Torenstraat 56
Plaats Castricum
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 120 m²
Perceeloppervlakte 320 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 401 m²
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.