Kantoor- en winkelpanden ombouwen tot woningen: waar wachten we op?

Kantoor- en winkelpanden ombouwen tot woningen: waar wachten we op?

Geschreven door Marc Wolthuis MRICS RT op 9 juli 2021

Enerzijds hebben we te kampen met een woningtekort. Anderzijds is er op veel plekken — de grote steden daargelaten — een overschot aan winkels en kantoren. Daar komt bij dat het winkellandschap in de afgelopen jaren sterk is veranderd: stedelijke winkelgebieden worden compacter en de leegstand is moeilijk op te vullen. Bestemmingsplannen laten meestal geen ruimte open om hier een alternatieve invulling aan te geven. Dé oplossing voor dit euvel: kantoren en winkelpanden ombouwen

Bestemmingsplannen verruimen: stap in de goede richting

Winkelgebieden worden compacter en krijgen een andere functie. Met bedrijven als Flink en Gorilla’s gaat de kwaliteit van de straat vaak achteruit. Daarentegen herkennen wij het ondernemerschap in Nederland. Er is een forse stijging van het aantal ondernemers. Dat zien wij terug in de plinten van de grote steden.

De huurprijzen staan onder druk, doordat de verdienmodellen sterk veranderen. De komst van internet is een belangrijke factor voor een verandering, het gebruik en invulling van een stedelijke omgeving. Bij een gebrek aan invulling en dalende huurprijzen verpauperd het straatbeeld. Door vast te blijven houden aan de oude standaarden, krijg je een winkelstraat met veertien kappers of bezorgzaken. Niet leuk, niet functioneel of kwalitatief.

Als je de kwaliteit van een straat hoog wilt houden, moet je nadenken over een andere invulling. Met retail en dienstverlening alléén kom je er niet meer. Bestemmingsplannen dienen meer mogelijk te maken. Voor de invulling van een plint is het belangrijk dat er duidelijke keuzes gemaakt worden. Leegstand en een versnippering van de bedrijvigheid leiden tot achteruitgang. Overheden moeten bouwen aan communities en de ondernemers centraal stellen in het beleid. Minder concurrentie levert in beginsel een hogere verdiencapaciteit op. Ook zijn er legio voorbeelden dat clustering van bepaalde functies kan leiden tot een magneetfunctie.

Gemeentes staan open voor meer diversiteit. Verschillende gemeenten nodigen ontwikkelaars uit om plannen aan te dragen. Een goede ontwikkeling, maar in de praktijk liggen de zaken wat ingewikkelder. Want met beknottende bestemmingsplannen dienen de initiatiefnemers zich niet bij bosjes aan. En wie kantoorpanden wil ombouwen tot woningen, zal de nodige investeringen moeten doen. Kortom, de wil is er, maar er wordt nog niet (snel) genoeg actie ondernomen.

Proactieve houding zorgt snel voor kwaliteit

Waarom zou je wachten op initiatiefnemers die een bestemming willen invullen? Een proactieve houding werpt in dit geval meer vruchten af. Een gemeente kan haar eigen visie op een straat definiëren en investeerders aantrekken om deze te realiseren. Zo tilt zij de kwaliteit veel sneller naar een hoger niveau.

Wat hierbij de juiste aanpak is? Allereerst is het goed om te bepalen hoe je de stad wilt indelen en welke functies waar nodig zijn. Vervolgens kan je bestemmingsplannen actief herzien. Zo verruim je bestemmingen van tevoren en hoef je niet te wachten totdat initiatiefnemers zich aandienen. Je creëert zelf meer reuring in een gebied. In een voormalige winkelstraat gaan nu ook mensen wonen. En met het oog op kwaliteit en leefbaarheid is dat een positieve ontwikkeling voor gemeentes, bewoners én bezoekers.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie